POLID ( POST LIPOSUKCIJSKA LIMFNA DRENAŽA )

POLID ( POST LIPOSUKCIJSKA LIMFNA DRENAŽA )
Nakon liposukcije, tretirano tkivo je otečeno, bolno, puno hematoma I limfnih “jezeraca” zbog nagle I invazivne promene anatomske strukture na regijama kroz koje je kanila vršila penatraciju. Kanila kada prodire kroz kožu , onda istsovrmeni radi I kao veliki usisnik tako da na svom putu prolaska kroz tkivo, onda agresivno kida sve što joj se nadje na putu pa I krvne sudove, limfne čvorove, limfne kanale, delove tkiva uz primanu sukciju masti . I zato je NEOPHODNO čim se skinu konci da se ODMAH krene sa POLID limfnim drenažama jer pored benefita koje nosi ova vrsta limfne drenaže, ona sprečava stvaranje FIBROZNIH TKIVA koja kasnije daju jako ružnu liniju tela, pogotovu kad srastu medju sobom i mogu dodatno da naprave komplikacije.

Zbog svoje testaste strukture, tj.visoke koncentracije belančevina u tkivu, limfni edemi iziskuju kompleksan I temeljan pristup svakog fizioterapueta koji poseduje licencu za ovu vrstu limfne drenaže , kao I rehabilitaciju liposukcijski tretiranih zona sa POLID LIMFNOM DRENAŽOM.

POLID ubrzava protok limfne I do 4 puta I na taj način povećava limfni transportni kapacitet izbacivanja toksina iz tela I viška telesnih tečnosti. Za vreme liposukcije , često se oštete već trasirane limfne magistrale kojima je prolazila limfa. Postupak POLID potpomaže što ranijem formiranju novih limfnih magistrala u regijama koje su hiruški tretirane liposukcijom gde je klasična limfna drenaža ( LD koji se radi trudnicama, kod sportskih povreda I sl) je nemoćna.
Post-liposukcijska limfna drenaža populano zvana POLID znatno ubrzava process rehabilitacije skraćujući oporavak s nekoliko meseci na nedelju dana a istovremeno sprečava stvaranje fibroza.

Kada se radi stručno, po svim medicinskim kriterijumima , POLID ( post-liposukcijska limfna drenaža) je vrlo prijatna i efikasna , ali nestručno uradjena dovodi do povećanja krvnog pritiska , povećanja limfedema iniflitracije toksina iz limfe direktno u krv što je preduslov za otkazivanje bubrega i jetre.
Veći i kompleksniji zastoji limfe događaju se nakon LIPOSUKCIJE (sukcije masnih tkiva ). Zastoji limfne su neminovni bilo da govorimo o ML (mehaničkoj liposukciji sa kanilom I petarativnim postupkom direktno kroz kožu) ili govorimo o LL ( laserskoj liposukciji gde nema direktne penatracije kanilom, nema ni ožiljaka ali su tretirane regije na distalnim ekstremitetima , gluteralnoj regiji kao I abodmenu, izrazito bolne. Po mišljenu nekih naših pacijenata, čak I bolnije nego kod mehaničke limfne drenaže.
Karakteriše ih prisustvo LIMFEDEMA na ekstremitetima kao I delovima tela koji su bili podvrgnuti hiruškoj intervenciji. HILD aktivira tok limfe kroz limfne magistrale koji su zaduženi za sakupljanje i izbacivanje otpadnih produkata iz tkiva.

Naime, nakon liposukcije dolazi do nakupljanja viška telesne tečnosti u vezivnom tkivu I POLID je nezamenljiv radi pojačanja dotoka kiseonika I hranljivih materija u delovima koji su hiruški tretirani liposukcijom, efikasno pomaže u uklanjanju otpadnih toksina iz organizma I u enormnoj meri smanjuje mogućnost unutrašnjih infkecija nakon liposukcije kada je organizam izuzetno podložan infkecijama zbog trenutnog pada imuniteta, gubljenj krvi I telesnih tečnosti za vreme samog procesa liposukcije.
POLID takodje poboljšava izgled kože jer se hematomi nastali liposukcijom jako brzo neutrališu a postiže se zategnutost I zdrav izgled kože.

Estetski hirurzi aktivno preporučuju POLID za uklanjanje limfnih edema I hematoma koji nastali kao posledica operacije ili nakon liposukcije.
Preporučuje se ciklus od 10 do 15 terapija koje se na početku provode svakodnevno, a u kasnijoj fazi dva do tri puta nedeljno.

 

INDIKACIJE ZA TRETMAN POSTLIPOSUKCIJSKOM LIMFNOM DRENAŽOM :

NAKON :

1. Liposukcije
2. Face lifting
3. Podizanja I smanjivanja grudi *masteopeksija
4. Korekcija zadnjice