MLD (MEDICINSKA LIMFNA DRENAŽA)

Medicinska limfna drenaža (MLD ) prvenstveno je namenjena neutralisanju LIMFEDEMA koji nisu nastali ni kao posledica hiruške intervencije, zračenja, hemoterapije, radio talasima, onkoloških intervencija a ni kao posledica liposukcije .

Pod limfedemom se podrazumeva otok odredjene regije na telu a najčešće na sistolnim I distalnim ekstremitetima, uzrokovan preteranim zadržavanjem limfe.

Znaci koji mogu biti indikativni na pojavu limfedema su :
– Osećaj zatezanja u šaci
– Osećaj težine u ruci
– Smanjena fleksija I pokretljivost ruke
– Urezivanje prstena u kožu prsta, urezivanje narukvice u kožu na zglobu.
– Kod pritiska na kožu ruke , javlja se udubljenje.
– Evidentan otok na šaci ili ruci


ČINIOCI KOJI POVEĆAVAJU RIZIK OD NASTANKA LIMFEDEMA:

– Krvni ugrušci
– Prekomerno pušenje
– Šećerna bolest
– Naglo povećanje telesne težine
– Povreda kože I mišića
– Prekomerna toplota
– Uznapredovali rak u limfnim čvorovima
– Dugi avionski letovi

 

Tretman limfedema podrazumeva primenu manuelne medicinske limfne drenaže ( MLD) , postavljanje kompresivnih bandaža (kompresivno bandažiranje) i kineziterapije.

Vežbe delimo u tri grupe:
1. Bazične ili osnovne vežbe za limfedem ruke,
2. Vežbe sa loptom i
3. Vežbe sa štapom.

 

U zavisnosti od STADIJUMA LIMFEDEMA ( prvi , drugi ili treći stadijum) razlikuje se I potreban broj medicinskih limfnih drenaža potrebnim za neutralisanje limfedema.

PRVI stadijum limfedema zahteva 10 do 14 dana svakodnevno se radi medicinska limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.
DRUGI stadijum limfedema zahteva 21 do 28 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.
TREĆI stadijum limfedema zahteva 28 do 32 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.
Neutralisanju limfedema treba pristupiti što pre jer jednom napravljen edem se sve teže neutrališe što se duže bude čekalo na intervenciju medicinskih limfnih drenažama.
Medicinska limfna drenaža ( MLD) , takodje predstavlja I važan deo kod sportskih povreda , upravo zbog mogućnosti ubrzane drenaže mišića I stvaranja novih limfnih magistrala za slučaj da je prilikom sportske povrede oštećena već postojeća limfna magistrala.
Limfna drenaža se ne radi kod stanja akutnog maligniteta, određenih srčanih i bubrežnih obolenja, infekcija i upala.